Bauma Altres Perspectives

(Micro)Cooperatives de treball associat

Bauma Altres Perspectives

Des de 2017

Acompanyam organitzacions, empreses i comunitats a assolir les seves metes fomentant una cultura grupal compromesa amb la diversitat de l’equip. Treballem al costat de les organitzacions per transformar mitjançant la pràctica les seves dinàmiques, tot cercant l’equilibri entre l’orientació als resultats, els mètodes de treball i el respecte a les necessitats de les persones que les integren.

Facilitació de reunions | Dissenyam i acompanyam una proposta eficaç per a que pogueu concentrar-vos en treballar la vostra agenda, introduint la metodologia més adequada en cada cas.

Acompanyament de processos | Acompanyam processos de canvi sostinguts en el temps, facilitant els moments de transició cap a altres maneres d’organitzar-se.

Suport al lideratge | El lideratge és un rol essencial i difícil. Ajudam a desenvolupar habilitats i a ocupar-lo d’una forma més conscient i beneficiosa per a l’organització.

Transformació de conflictes | Intervenim en les situacions difícils per a assegurar unes condicions de seguretat en que pugui aprofitar-se el conflicte com a oportunitat d’aprenentatge.

Assessorament i formació | Aportam el nostre coneixement i experiència a persones i col·lectius per equipar-los amb eines i metodologies per generar grups més saludables.

Disseny de materials | Cream materials en diferents suports que faciliten la col·laboració entorn a projectes concrets.