Càritas Diocesana de Mallorca

Societat laboral

Càritas Diocesana de Mallorca

Des de 1961

Càritas Diocesana de Mallorca té com a finalitat promoure, orientar i coordinar l’acció de la caritat i la justí­cia social de l’Església de Mallorca,tenint una especial dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables,empobrides i excloses.

EINES SLU | L’Empresa d’Inserció és una iniciativa empresarial alternativa en el marc de l’economia social i solidària, on la persona és el centre de tota l’activitat, que s’inspira en els principis de col·laboració, recerca de el bé comú i redistribució de la riquesa, en clara sintonia amb els valors propis de Càritas Mallorca.

Kolute | Koluté, és un taller de formació i producció per persones immigrants on troben un espai de capacitació en confecció industrial per a la posterior inserció laboral. Al taller se duen a terme feines de producció externa i la producció de la marca Koluté, una línea pròpia de moda (femenina, masculina i infantil), complements i productes de la llar elaborats amb teles importades d’Àfrica.