Círcula Cultura SCCL

Cooperatives de serveis

Círcula Cultura SCCL

Des de 2018

Som un equip d’educadores socials que dissenyem, desenvolupem i avaluem iniciatives socioeducatives i comunitràries a mida de les persones i territoris. També promovem el dret a la participació de la infància i adolescència impulsant i dinamitzant espais de participació.

Dinamització de Consells d’infància i Adolescència | Acompanyem a grups d’infants i adolescents a impulsar projectes de ciutat

Recerques participatives comunitàries | Desenvolupem recerques comptant amb la participació de les comunitats implicades

Tallers de ràdio creativa per a infants i joves | Dissenyem i desenvolupem tallers creatius a través de la ràdio com a eina socioeducativa

Assessorament a ajuntaments en participació infantil i adolescent | Assessorem a tècnics/es a impulsar espais propis de participació infantil i adolescent en el municipi

Projectes artístics i comunitaris a escoles i instituts | Dissenyem i desenvolupem processos artístics i creatius a escoles i instituts des de la mirada comunitària

Formacions de participació infantil i adolescent | Feim formacions que aporten: posicionament, eines i estratègies per promoure la participació infantil i adolescent en centres socioeducatius, municipis, etc.