Colonya Caixa Pollença

Societat laboral

Colonya Caixa Pollença

Des de 1880

    Com a Caixa d’Estalvis, facilitem el flux des de l’estalvi cap a la inversió. Mitjançant la Fundació Guillem Cifre de Colonya i l’Estalvi Ètic de Colonya, fem possible que a l’entorn més proper es duguin a terme projectes socials, culturals i esportius.

    Colonya per a tu

    Colonya per al teu negoci