Deixalles Serveis Ambientals EI SL

Societat limitada

Deixalles Serveis Ambientals EI SL

Des de 2011

Constituïda per la Fundació Deixalles, té com a objectiu principal la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió, mitjançant el desenvolupament de diverses activitats: recollida de voluminosos, transport, reutilització i reciclatge de residus, gestió de parcs verds, neteja i consergeria.

Recollida de voluminosos | Servei de recollida de voluminosos amb l’objectiu de la reutilització

Gestió de parcs verds | Gestió del personal dels parcs verds per a la vigilància, control de residus i possible reutilització d’objectes

Control d’accessos i informació | Servei de control d’accessos, porteries, informació al públic

Auxiliars administratius i d’arxiu | Servei de tasques d’auxiliar administratius i d’arxius a Administracions públiques i empreses privades

Conservació i manteniment d’edificis, jardins, platges, torrents i zones forestals | Serveis de manteniment i neteja a edificis i espais públics