Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears)

Associació

Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears)

Des de 1998

REAS Balears és una associació d’organitzacions que treballa per potenciar l’economia solidària com a instrument que permet desenvolupar una societat més justa i sostenible, treballant per aquest objectiu des d’una òptica múltiple: l’econòmica, la social, l’ambiental i la cultural.

Promoció de les empreses d’inserció | Activitats de difusió, promoció i foment de les empreses d’inserció de les Illes Balears.

Assessorament sobre clàusules socials i compra pública responsable | Promoció de la compra pública responsable i les clàusules socials en els contractes públics a través d’accions de sensibilització, formació, assessorament i incidència pública.

Promoció de les polítiques públiques de foment de l’economia social | Impuls de les polítiques públiques de foment de l’economia social i solidària a través d’activitats de formació, sensibilització i incidència pública.