Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears

Associació

Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears

Des de 1986

La Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears és una organització empresarial que representa les cooperatives de treball de les Illes Balears i altres empreses d’economia social. Sorgeix l’any 1986 per difondre, assessorar i representar el cooperativisme i l’economia social.

Informació sobre el que afecta al sector cooperatiu.

Assessorament jurídic, fiscal, comptable i laboral especialitzat en cooperativisme de treball.

Formació cooperativa i formació contínua empresarial per a cooperatives.

Ajut tècnic per a la creació de cooperatives i tramitació de subvencions.