Xin-Xirineu

Cooperatives d'ensenyament

Xin-Xirineu

Des de 2020

Xin-Xirineu gestiona un centre a Santa Margalida i un a Can Picadort. S’ofereixen serveis educatius que alhora faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral. Un d’aquests és el Servei Educatiu de 0 a 3 anys, però també s’ofereixen tallers, xerrades i servei de psicologia i logopèdia.

Servei Educatiu 0-3 anys | A més d’assegurar el benestar dels infants i la satisfacció de les seves necessitats durant el temps d’estada en el centre, es pretén donar una estimulació del seu desenvolupament basada en el respecte de la individualitat i el ritme propi, i la concepció de globalitat del desenvolupament. Xin-Xirineu es caracteritza per la flexibilitat i tothom hi és benvingut, sense cap discriminació ja sigui social, cultural, econòmica i/o ideològica.

Servei de tallers i extraescolars | Propostes lúdiques i educatives tant per a infants menors de 3 anys, com per majors i per famílies. S’ofereixen tallers setmanals i puntuals com anglès, educació emocional, matemàtiques actives, lectoescriptura, art, psicmotricitat, ioga infantil…des d’una perspectiva lúdica. Alhora també es fan tallers en família per a infants menors de 3 anys.

Servei de psicologia i logopèdia | A partir d’aquests serveis sanitaris s’ofereix psicologia clínica, reeducació psicopedagògica i tractament logopèdic.

Bibliopetits | Un projecte que consisteix en una proposta de tallers per a biblioteques destinats a famílies amb infants de 0-3 anys, iniciats a les biblioteques del municipi de Santa Margalida l’abril del 2014.