2019 Balance Integrado. Crecer respetando a las personas y al planeta

Des de

Cap a la democràcia econòmica municipal. 14 mesures per impulsar l'economia social i solidària a nivell local

Des de

Centro de recursos para la innovación social, desarrollo local, economía solidaria y cooperativismo

Des de

Certificat acreditatiu de la Proposició no de Llei RGE 2155/16,

Des de

Desarrollo local y economía social, la participación de la comunidad local como factor clave para el desarrollo de los territorios

Des de

Diari de sessions de la Comissió d'assumptes socials i drets humans del Parlament de les Illes Balears

Des de

Dossier presentación 25 años en Red, caminando por la economía solidaria

Des de

Empresas de inserción en la economía social. Herramientas para la inclusión sociolaboral

Des de

Estrategia Española de la Economía Social 2017 2020

Des de

Guia d’economia social i solidària per a l’administració local

Des de

Guía didáctica de economía social y solidaria

Des de

Informe sobre l'economia social i solidària a les illes balears 2006-2013

Des de

L'Economia Social i Solidària, una oportunitat per al desenvolupament local

Des de

La Economía Social... retoma la iniciativa, Propuestas para hacer de la Economía Social un pilar de la Unión Europea.

Des de

Los procesos de intercooperación en Cataluña a partir del análisis de experiencias de economía social i solidaria

Des de

Manual per a la creació d'empreses d'inserció a les Illes Balears

Des de

Memòria social empresas de inserción

Des de

Mercado Social, estrategia de despliegue de la Economía Solidaria

Des de

L’economia solidària com a enfocament d’economia crítica està cada vegada més present en els debats per a la definició d’un paradigma de civilització alternatiu a l’capitalisme. Però l’economia solidària no és només una proposta teòrica és, sobretot, una pràctica, o moltes pràctiques, alternatives de transformació econòmica i social. La seva aspiració és construir relacions de producció, distribució, consum i finançament basades en valors de justícia, cooperació, reciprocitat … a el servei de l’benestar de totes les persones i de la planeta.

Pla director d'economia social de les Illes Balears

Des de

Pla d’impuls de l’economia social i solidària

Des de

Plan Integral de economía social de Navarra 2017 - 2020

Des de

Protocol d'impuls de l'Economia Social i Solidària entre l'Ajuntament de Palma i les iniciatives d'Economia Social i Solidària

Des de

Transformando los territorios desde la economía solidaria. Herramientas para el impulso de políticas públicas locales.

Des de