Societat laboral

Colonya Caixa Pollença

Des de 1880

Com a Caixa d’Estalvis, facilitem el flux des de l’estalvi cap a la inversió. Mitjançant la Fundació Guillem Cifre de Colonya i l’Estalvi Ètic de Colonya, fem possible que a l’entorn més proper es duguin a terme projectes socials, culturals i esportius.
Colonya Caixa Pollença

Associació

Oikocredit Catalunya

Des de 2000

Oikocredit Catalunya representa al nostre país la cooperativa internacional de Finances Ètiques Oikocredit, que ofereix la possibilitat d’invertir els nostres estalvis amb criteris socials i transparència. Finança empreses al Sud Global, en sectors com el microcrèdit, l’agricultura o les renovables.
Oikocredit Catalunya

Cooperatives de crèdit

Banca Popolare Etica scp, sucursal en España

Des de 2014

Fiare és un banc que capta estalvi per finançar projectes amb vocació de transformació social, des de la transparència, sense ànim de lucre, i des d’una organització cooperativa i participativa.
Banca Popolare Etica scp, sucursal en España