Carta de los derechos sociales de Euskal Herria

Des de

Escenari PostCOVID-19. Mesures per avançar cap a la millora social

Des de

ESSmania. Manual pràctic per passar d'economia solitària a economia solidària

Des de

L'economia social i solidària de Mallorca davant la crisi del coronavirus, aprofitem aquest tèntol!

Des de

La vida al centre, manifest i propostes per una transició ecosocial

Des de

Per una sortida sostenible, justa i progressiva a la crisi

Des de

Pla d'acció de l'Economia Social i Solidària davant la crisi, mesures a implantar des de les administracions públiques

Des de

Recopilació de les inicaitives de Fiare Banca Etica com a resposta a la crisi sanitària provocada per la COVID-19

Des de