Associació

Associació Acirkaos

Des de 2013

ACIRKAOS Circ Social és una proposta pedagògica integral que proposa descobrir el circ a través del joc, estimulant la fantasia, el desenvolupament d’habilitats físiques i les arts escèniques, sense oblidar l’educació en valors que es transmet i fomenta en les nostres activitats.
Associació Acirkaos

(Micro)Cooperatives de treball associat

Bauma Altres Perspectives

Des de 2017

Acompanyam organitzacions, empreses i comunitats a assolir les seves metes fomentant una cultura grupal compromesa amb la diversitat de l’equip. Treballem al costat de les organitzacions per transformar mitjançant la pràctica les seves dinàmiques, tot cercant l’equilibri entre l’orientació als resultats, els mètodes de treball i el respecte a les necessitats de les persones que les integren.
Bauma Altres Perspectives

Societat laboral

Càritas Diocesana de Mallorca

Des de 1961

Càritas Diocesana de Mallorca té com a finalitat promoure, orientar i coordinar l’acció de la caritat i la justí­cia social de l’Església de Mallorca,tenint una especial dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables,empobrides i excloses.
Càritas Diocesana de Mallorca

Societat limitada

Eines x inserció, empresa de inserció

Des de 2017

Eines x inserció va començar la seva activitat al novembre del 2017 amb la finalitat de crear espais de treball per a persones amb especials dificultats d’accés a l’ocupació. Aprendre a treballar, treballant permetia aconseguir un nivell d’ocupabilitat adequat i actuar de trànsit a el mercat laboral ordinari.
Eines x inserció, empresa de inserció

Societat limitada

Deixalles Serveis Ambientals EI SL

Des de 2011

Constituïda per la Fundació Deixalles, té com a objectiu principal la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió, mitjançant el desenvolupament de diverses activitats: recollida de voluminosos, transport, reutilització i reciclatge de residus, gestió de parcs verds, neteja i consergeria.
Deixalles Serveis Ambientals EI SL

Associació

Mestral - Càritas Menorca

Des de 1993

Som una iniciativa d’economia social i solidària impulsada per Càritas Diocesana de Menorca que té com a principal objectiu la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social mitjançant activitats de reutilització i reciclatge de residus voluminosos, RAEES i roba.
Mestral -  Càritas Menorca

Cooperatives d'ensenyament

Xin-Xirineu

Des de 2020

Xin-Xirineu gestiona un centre a Santa Margalida i un a Can Picadort. S’ofereixen serveis educatius que alhora faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral. Un d’aquests és el Servei Educatiu de 0 a 3 anys, però també s’ofereixen tallers, xerrades i servei de psicologia i logopèdia.
Xin-Xirineu

Cooperatives d'ensenyament

Mata de Jonc

Des de 1976

Cooperativa d’ensenyament que imparteix l’oferta educativa de les etapes d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, oferint els serveis de matinera, menjador amb cuina pròpia i activitats extraescolars.
Mata de Jonc

Cooperatives de serveis

Círcula Cultura SCCL

Des de 2018

Som un equip d’educadores socials que dissenyem, desenvolupem i avaluem iniciatives socioeducatives i comunitràries a mida de les persones i territoris. També promovem el dret a la participació de la infància i adolescència impulsant i dinamitzant espais de participació.
Círcula Cultura SCCL

Fundació

Fundacions Darder Mascaro

Des de 2010

Les Fundacions Darder Mascaró som una organització que facilita espais de reflexió i debat al servei d'‘una Mallorca més justa i sobirana.La nostra activitat es centra en el debat, difusió i formació entorn de les idees del sobiranisme, l'‘ecologia política, el feminisme i els ideals republicans.
Fundacions Darder Mascaro