2019 Balance Integrado. Crecer respetando a las personas y al planeta

2019 Balance Integrado. Crecer respetando a las personas y al planeta
Informe de [Fiare Bancaetica] sobre [Economia social] en Castellà.

Publicat el 2019

Acord del Consell de Govern pel qual s'estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental

Acord del Consell de Govern pel qual s'estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental
Document legal de [GOIB] sobre [Compra pública responsable] en Català.

Publicat el 2016

Acord del Ple per a la fixació del percentatge mínim de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots a centres especials d’ocupació d’iniciativa social, a empreses d’inserció i a programes d’ocupació protegida i les directius d’aplicació

Acord del Ple per a la fixació del percentatge mínim de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots a centres especials d’ocupació d’iniciativa social, a empreses d’inserció i a programes d’ocupació protegida i les directius d’aplicació
Document legal de [CIM] sobre [Compra pública responsable] en Català.

Publicat el 2018

Cadena de suministros, producción, distribución y consumo

Cadena de suministros, producción, distribución y consumo
Guia de [REAS Euskadi] sobre [Compra pública responsable] en Castellà.

Publicat el 2020

Cap a la democràcia econòmica municipal. 14 mesures per impulsar l'economia social i solidària a nivell local

Cap a la democràcia econòmica municipal. 14 mesures per impulsar l'economia social i solidària a nivell local
Guia de [Xarca d'Economia Solidària] sobre [Economia social] en Català.

Publicat el 2015

Carta de los derechos sociales de Euskal Herria

Carta de los derechos sociales de Euskal Herria
Estratègia sobre [Post COVID 19] en Castellà.

Publicat el 2020

Catàleg de Comerç Just a Mallorca

Catàleg de Comerç Just a Mallorca
Catàleg de [Fundació Deixalles] sobre [Compra pública responsable] en Català.

Publicat el

Centro de recursos para la innovación social, desarrollo local, economía solidaria y cooperativismo

Centro de recursos para la innovación social, desarrollo local, economía solidaria y cooperativismo
Programa de [REAS Aragón] sobre [Economia social] en Castellà.

Publicat el 2015

Certificat acreditatiu de la Proposició no de Llei RGE 2155/16,

Certificat acreditatiu de la Proposició no de Llei RGE 2155/16,
Document legal de [Parlament de les Illes Balears] sobre [Economia social] en Català.

Publicat el 2016

Cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres en contratos, subvenciones y convenios públicos

Cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres en contratos, subvenciones y convenios públicos
Guia de [Emakunde] sobre [Compra pública responsable] en Castellà.

Publicat el 2013

Decàleg per al foment de l’agroecologia a l’administració local

Decàleg per al foment de l’agroecologia a l’administració local
Guia de [Xarxa de pagesos ecològics de Mallorca] sobre [Compra pública responsable Economia social i solidària] en Català.

Publicat el 2017

Derechos laborales en la contratación pública

Derechos laborales en la contratación pública
Guia de [REAS Aragón] sobre [Compra pública responsable] en Castellà.

Publicat el 2020

Desarrollo local y economía social, la participación de la comunidad local como factor clave para el desarrollo de los territorios

Desarrollo local y economía social, la participación de la comunidad local como factor clave para el desarrollo de los territorios
Article de [Maria del Carmen Pérez González Lidia Valiente Palma] sobre [Economia social] en Castellà.

Publicat el 2016

Diari de sessions de la Comissió d'assumptes socials i drets humans del Parlament de les Illes Balears

Diari de sessions de la Comissió d'assumptes socials i drets humans del Parlament de les Illes Balears
Document legal de [Parlament de les Illes Balears] sobre [Economia social] en Català.

Publicat el 2016

Directiva del parlament europeu i del consell sobre contractació pública

Directiva del parlament europeu i del consell sobre contractació pública
Document legal de [Unió Europea] sobre [Compra pública responsable] en Castellà.

Publicat el 2014

Dossier presentación 25 años en Red, caminando por la economía solidaria

Dossier presentación 25 años en Red, caminando por la economía solidaria
Informe de [REAS Red de Redes] sobre [Economia social] en Castellà.

Publicat el 2020

El medioambiente en la contratación pública

El medioambiente en la contratación pública
Guia de [REAS Aragón] sobre [Compra pública responsable] en Castellà.

Publicat el 2020

Empresas de inserción en la economía social. Herramientas para la inclusión sociolaboral

Empresas de inserción en la economía social. Herramientas para la inclusión sociolaboral
Article de [Carlos Askunze Elizaga] sobre [Economia social] en Castellà.

Publicat el 2016

Empreses d’inserció i contractació pública. Guia pràctica.

Empreses d’inserció i contractació pública. Guia pràctica.
Guia de [Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears] sobre [Compra pública responsable] en Català.

Publicat el 2020

Escenari PostCOVID-19. Mesures per avançar cap a la millora social

Escenari PostCOVID-19. Mesures per avançar cap a la millora social
Manifest de [Xarxa per la inclusió social Illes Balears] sobre [Post COVID 19] en Català.

Publicat el 2020

ESSmania. Manual pràctic per passar d'economia solitària a economia solidària

ESSmania. Manual pràctic per passar d'economia solitària a economia solidària
Guia de [REAS Red de Redes] sobre [Post COVID 19] en Castellà.

Publicat el 2020

Estrategia Española de la Economía Social 2017 2020

Estrategia Española de la Economía Social 2017 2020
Estratègia de [Gobierno de España] sobre [Economia social] en Castellà.

Publicat el 2017

Estretègia d’impuls del consum responsable 2016-2019

Estretègia d’impuls del consum responsable 2016-2019
Estratègia de [Ajuntament de Barcelona] sobre [Compra pública responsable] en Català.

Publicat el 2016

Guia de contractació pública ambiental

Guia de contractació pública ambiental
Guia de [Ajuntament de Barcelona] sobre [Compra pública responsable] en Català.

Publicat el 2017

GUIA DE CONTRACTACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE

GUIA DE CONTRACTACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE
Guia de [GOIB] sobre [Compra pública responsable] en Català.

Publicat el 2018

Guia d’economia social i solidària per a l’administració local

Guia d’economia social i solidària per a l’administració local
Guia de [Diputació de Barcelona] sobre [Economia social] en Català.

Publicat el 2014

Guia per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l’administració de la comunitat autònoma de les illes balears i el seu sector públic instrumental

Guia per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l’administració de la comunitat autònoma de les illes balears i el seu sector públic instrumental
Guia de [GOIB] sobre [Compra pública responsable] en Català.

Publicat el 2016

Guia per aplicar l’acord de reserva de mercat

Guia per aplicar l’acord de reserva de mercat
Guia de [CIM] sobre [Compra pública responsable] en Català.

Publicat el

Guía de compra pública responsable y del fomento de la contratación pública de entidades y empresas de la Economía Social

Guía de compra pública responsable y del fomento de la contratación pública de entidades y empresas de la Economía Social
Guia de [CEPES] sobre [Compra pública responsable] en Castellà.

Publicat el 2018

Guía de integridad en la contratación pública local

Guía de integridad en la contratación pública local
Guia de [Federación española de municipios y províncias Red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana] sobre [Compra pública responsable] en Castellà.

Publicat el 2019

Guía didáctica de economía social y solidaria

Guía didáctica de economía social y solidaria
Guia de [Mares Madrid] sobre [Economia social] en Castellà.

Publicat el 2017

Guía práctica para impulsar una contratación pública libre de paraísos fiscales

Guía práctica para impulsar una contratación pública libre de paraísos fiscales
Guia de [Oxfam Intermón] sobre [Compra pública responsable] en Castellà.

Publicat el 2017

Incorporació de criteris de sostenibilitat alimentària en la compra pública

Incorporació de criteris de sostenibilitat alimentària en la compra pública
Guia de [Justícia Alimentària VSF] sobre [Compra pública responsable] en Català.

Publicat el 2018

Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019

Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019
Informe de [Nacions Unides] sobre [ODS] en Castellà.

Publicat el 2019

Informe sobre l'economia social i solidària a les illes balears 2006-2013

Informe sobre l'economia social i solidària a les illes balears 2006-2013
Informe de [Fundació Gadeso] sobre [Economia social] en Català.

Publicat el 2015

Instrucción de contratación pública responsable y guía inclusiva de clausulado social y sistema de verificación de cumplimiento

Instrucción de contratación pública responsable y guía inclusiva de clausulado social y sistema de verificación de cumplimiento
Guia de [Ajuntament de València] sobre [Compra pública responsable] en Castellà.

Publicat el

L'economia social i solidària de Mallorca davant la crisi del coronavirus, aprofitem aquest tèntol!

L'economia social i solidària de Mallorca davant la crisi del coronavirus, aprofitem aquest tèntol!
Manifest de [Mercat Social Illes Balears] sobre [Post COVID 19] en Català.

Publicat el 2020

L'Economia Social i Solidària, una oportunitat per al desenvolupament local

L'Economia Social i Solidària, una oportunitat per al desenvolupament local
Guia de [Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears] sobre [Economia social] en Català.

Publicat el 2020

L'impacte de les polítiques de compra pública responsable sobre els objectius de desenvolupament sostenible, diagnòstic i propostes de millora

L'impacte de les polítiques de compra pública responsable sobre els objectius de desenvolupament sostenible, diagnòstic i propostes de millora
Informe de [Fundació Deixalles] sobre [Compra pública responsable] en Català.

Publicat el 2020

La Economía Social... retoma la iniciativa, Propuestas para hacer de la Economía Social un pilar de la Unión Europea.

La Economía Social... retoma la iniciativa, Propuestas para hacer de la Economía Social un pilar de la Unión Europea.
Llibre blanc de [Social Economy Europe] sobre [Economia social] en Castellà.

Publicat el 2015

La vida al centre, manifest i propostes per una transició ecosocial

La vida al centre, manifest i propostes per una transició ecosocial
Manifest de [VVAA] sobre [Post COVID 19] en Català.

Publicat el 2020

Les festes més sostenibles

Les festes més sostenibles
Guia de [Ajuntament de Barcelona] sobre [Compra pública responsable] en Català.

Publicat el 2001

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
Document legal de [Gobierno de España] sobre [Compra pública responsable] en Castellà.

Publicat el 2017

Los comedores escolares en España. Del diagnóstico a las propuestas de mejora.

Los comedores escolares en España. Del diagnóstico a las propuestas de mejora.
Informe de [Carro de Combate del Campo al Cole SEO Birdlife] sobre [Compra pública responsable] en Castellà.

Publicat el 2018

Los procesos de intercooperación en Cataluña a partir del análisis de experiencias de economía social i solidaria

Los procesos de intercooperación en Cataluña a partir del análisis de experiencias de economía social i solidaria
Informe de [Marina Potrony Domènech] sobre [Economia social] en Castellà.

Publicat el 2017

Manual per a la creació d'empreses d'inserció a les Illes Balears

Manual per a la creació d'empreses d'inserció a les Illes Balears
Guia de [REAS Balears] sobre [Economia social] en Català.

Publicat el 2011

Memòria social empresas de inserción

Memòria social empresas de inserción
Informe de [Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción] sobre [Economia social] en Castellà.

Publicat el 2018

Mercado Social, estrategia de despliegue de la Economía Solidaria

Mercado Social, estrategia de despliegue de la Economía Solidaria
Article de [Carlos Askunze Elizaga María Angeles Díez López] sobre [Economia social] en Castellà.

Publicat el 2019

Per una sortida sostenible, justa i progressiva a la crisi

Per una sortida sostenible, justa i progressiva a la crisi
Manifest de [Col·lectiu Alternatives] sobre [Post COVID 19] en Català.

Publicat el 2020

Pla d'acció de l'Economia Social i Solidària davant la crisi, mesures a implantar des de les administracions públiques

Pla d'acció de l'Economia Social i Solidària davant la crisi, mesures a implantar des de les administracions públiques
Estratègia de [Xarca d'Economia Solidària] sobre [Post COVID 19] en Català.

Publicat el 2020

Pla director d'economia social de les Illes Balears

Pla director d'economia social de les Illes Balears
Estratègia de [GOIB] sobre [Economia social] en Català.

Publicat el 2018

Pla d’impuls de l’economia social i solidària

Pla d’impuls de l’economia social i solidària
Estratègia de [Ajuntament de Barcelona] sobre [Economia social] en Català.

Publicat el 2016

Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
Estratègia de [Gobierno de España] sobre [ODS] en Castellà.

Publicat el 2018

Plan de impulso de la contratación responsable

Plan de impulso de la contratación responsable
Document legal de [Gobierno de España] sobre [Compra pública responsable] en Castellà.

Publicat el 2019

Plan Integral de economía social de Navarra 2017 - 2020

Plan Integral de economía social de Navarra 2017 - 2020
Estratègia de [Gobierno de Navarra] sobre [Economia social] en Castellà.

Publicat el 2017

Preguntas frecuentes y respuestas rápidas para una Contratación Pública Responsable

Preguntas frecuentes y respuestas rápidas para una Contratación Pública Responsable
Guia de [REAS Madrid] sobre [Compra pública responsable] en Castellà.

Publicat el 2017

Proposta per a l’elaboració de plans institucionals de foment del consum responsable

Proposta per a l’elaboració de plans institucionals de foment del consum responsable
Guia de [Fundació Deixalles] sobre [Compra pública responsable] en Català.

Publicat el 2018

Protocol d'impuls de l'Economia Social i Solidària entre l'Ajuntament de Palma i les iniciatives d'Economia Social i Solidària

Protocol d'impuls de l'Economia Social i Solidària entre l'Ajuntament de Palma i les iniciatives d'Economia Social i Solidària
Estratègia de [Ajuntament de Palma] sobre [Economia social] en Català.

Publicat el 2019

Recopilació de les inicaitives de Fiare Banca Etica com a resposta a la crisi sanitària provocada per la COVID-19

Recopilació de les inicaitives de Fiare Banca Etica com a resposta a la crisi sanitària provocada per la COVID-19
Article de [Fiare Bancaetica] sobre [Post COVID 19] en Català.

Publicat el 2020

Transformando los territorios desde la economía solidaria. Herramientas para el impulso de políticas públicas locales.

Transformando los territorios desde la economía solidaria. Herramientas para el impulso de políticas públicas locales.
Guia de [REAS Euskadi] sobre [Economia social] en Castellà.

Publicat el 2016