Acord del Ple per a la fixació del percentatge mínim de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots a centres especials d’ocupació d’iniciativa social, a empreses d’inserció i a programes d’ocupació protegida i les directius d’aplicació

Acord del Ple per a la fixació del percentatge mínim de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots a centres especials d’ocupació d’iniciativa social, a empreses d’inserció i a programes d’ocupació protegida i les directius d’aplicació

Des de