Empreses d’inserció i contractació pública. Guia pràctica.

Empreses d’inserció i contractació pública. Guia pràctica.

Des de

    A través de la publicació de la guia pràctica “Empreses d’inserció i contractació pública”, REAS Balears pretén fomentar l’aplicació de mesures per afavorir l’accés de les empreses d’inserció a la contractació pública i mostrar d’una forma pràctica com es pot fer, tenint present la normativa sobre contractes públics.

    A través de la publicació de la guia pràctica “Empreses d’inserció i contractació pública”, REAS Balears pretén fomentar l’aplicació de mesures per afavorir l’accés de les empreses d’inserció a la contractació pública i mostrar d’una forma pràctica com es pot fer, tenint present la normativa sobre contractes públics.