Guia per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l’administració de la comunitat autònoma de les illes balears i el seu sector públic instrumental

Guia per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l’administració de la comunitat autònoma de les illes balears i el seu sector públic instrumental

Des de