L'impacte de les polítiques de compra pública responsable sobre els objectius de desenvolupament sostenible, diagnòstic i propostes de millora

L'impacte de les polítiques de compra pública responsable sobre els objectius de desenvolupament sostenible, diagnòstic i propostes de millora

Des de